kapel moederhuisOns leven wordt gevoed door gebed en contemplatie, gebaseerd op de realiteit van ons dagelijks leven. In alle seizoenen van het Leven communiceren wij met God in gebed, Hij is de bron van onze vreugde en vrede, een pilaar van durf en van kracht, de fontein van licht en liefde.

 

"Elke zuster zal in haar armoede
al het goede erkennen als Gods eigendom
en het daarom teruggeven
aan de Heer, de allerhoogste en verheven God."

SFIC Constituties: Spiritueel gedeelte,
hoofdstuk 6, regel 8-14

 


Wij streven ernaar om onze verbondenheid met God te versterken door onze persoonlijk en gezamenlijk gebed. Ons leven als gezondene wordt gevoed door contemplatie en dagelijkse meditatie over het Evangelie van Onze Heer Jezus Christus, bij de viering van Gods oneindige Liefde bij de viering van de Eucharistie, in het sacrament van verzoening en vergeving, in het delen van onze ervaringen in ons persoonlijk geloofsleven en regelmatige retraite en recollecties.