zusters

 

Een nieuw gebod geef ik U: gij moet elkaar liefhebben:
zoals ik U heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben.
Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt:
als gij de liefde onder elkaar bewaart."

Johannes 13: 34-35

 


Ons leven als gemeenschap heeft haar oorsprong in onze eenvoudige inzet om Gods oneindige liefde voor de schepping en de gehele mensheid, te verkondigen. Met Sint Franciscus van Assisi zien wij elk schepsel als onze broeder of zuster.


gemeenschap zusters

 

"In dit leven geven en vinden wij
vrijheid en ruimte, geborgenheid en kracht,
inspiratie en steun om Jezus Christus,
naar het voorbeeld van Maria en Franciscus
zo volkomen mogelijk te volgen. "

SFIC Constituties: Spiritueel Gedeelte, hoofdstuk 8. regel 3-7In de communiteit inspireren en steunen wij elkaar om trouw te blijven aan onze keuze voor het religieuze leven. Door Christus te herkennen in elkaar, leren wij elkaar respecteren en leren wij tevens hoe we elkaar kunnen vergeven, proberen wij elkaars zwakheden te dragen en sporen wij elkaar aan om trouw te blijven aan een leven van evangelische ommekeer.


Wij respecteren de uniekheid van iedere zuster en zijn blij met het internationale karakter van onze Congregatie, daardoor ook zijn verscheidenheid en pluriformiteit een integraal deel van ons communiteitsleven.
Hoewel wij als Congregatie een verscheidenheid vormen van verschillende personen, rassen en culturen, streven wij ernaar om in harmonie met elkaar te leven, gebonden als wij zijn door eenzelfde visie die ons de kracht geeft om trouwe volgelingen te zijn van Gods onvoorwaardelijke liefde.