Wij doen aan pastoraal werk wat inhoudt:
Catechese, vorming van waarden, liturgie en muziek, vorming van lekenleiders, organiseren van kerkelijke basisgemeenschappen en lichamelijke werken van barmhartigheid.

We werken met groepen boeren, migranten, vissers, vrouwen, jeugd, kinderen, inheemse bevolking, de armen in steden en dorpen en vluchtelingen; we helpen hen zich te organiseren en helpen hen bij het maken van welzijns- en ontwikkelingsprogramma's.

We zijn betrokken bij de opvoeding, zowel formeel als informeel. We leiden ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra. We helpen ook bij gezondheidsprogramma's reeds gebaseerd in de gemeenschappen. We hebben speciale programma's voor de melaatsen, gehandicapten, tbc-patiƫnten, HIV/Aids-patiƫnten en voor de ouderen.

We zijn betrokken bij de bevordering van rechtvaardigheid, vrede en heelheid van de schepping, bij de verdediging en bepleiting van mensenrechten en bij het aanmoedigen van solidariteit en samenwerking tussen de mensen.

We zijn betrokken in de dialoog van het leven met allen: Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten, Hindoes in de geest van oecumene, onderlinge geloofs- en culturele dialoog.

De eucharistie, het gebed en beschouwing zijn onlosmakelijk verbonden met ons dagelijks leven.