teresiaWe zijn Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder van God, gesticht in Veghel, Nederland, op 24 juni 1844. De Congregatie is opgericht door Pastoor Bernardinus Johannes van Miert en zijn nicht, Zuster Teresia van Miert. Vanaf het begin was hun enige doel de zorg voor behoeftigen, in wie zij de lijdende Jezus herkenden.

Zuster Teresia van Miert was diep getroffen door de noden van de tijd waarin zij leefde. Geraakt door het Evangelie en het leven van St. Franciscus, ontdekte zij wegen om het lijden van de mensen in haar omgeving te verzachten.

Volgens de traditie van de Congregatie willen de zusters speciale aandacht geven aan de minder bevoorrechte lagen van de maatschappij.

 

 

 

 Generaal Bestuur 2017-2021

"Ter liefde Gods:
De bron van ons bestaan, al 175 jaar”

(Thema van het Generaal Kapittel 2017)

Het Generaal Kapittel, van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel, kwam van 16-30 mei 2017 in vergadering bijeen in Veghel, Nederland en koos een nieuw Generaal Bestuur voor de periode 2017-2021.

Zij hebben de komende vier jaar de leiding toevertrouwd aan:

Sr. Adriana Tony  -  Generale Overste
Sr. Jane Concepcion  -  Raadslid
Sr. Josefa Aldana  -  Raadslid
Sr. Daria Tumin  -  Raadslid